Richtlijn gedetacheerde werknemers

De EU-richtlijn Geplaatst werknemers is bezig met het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie EU-richtlijn. Het maakt een uitzondering op het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit 1980, die gewoonlijk vereist dat werknemers worden beschermd door de wet van de lidstaat waar ze werken.

Na een controversiële reeks besluiten van het Europees Hof van Justitie heeft de richtlijn onder kritiek komen voor de vermindering van de rechten van gedetacheerde werknemers en het ondermijnen van de rechten van de werknemers in een huis natie.

Overzicht

De richtlijn is bedoeld om duidelijk te maken concurrerende claims van de bevoegdheden in het geval van personeel in het buitenland die door hun werkgever voor een project, tussen de regels voor de arbeidsverhoudingen in het land van herkomst van de tewerkstellende service provider en het land waar het werk daadwerkelijk wordt uitgevoerd . Als de wetten van het land waar het werk daadwerkelijk wordt uitgevoerd, zelfs toegepast voor korte verblijven, zou een onderneming die haar diensten aan te bieden in het geheel van de EU moeten zich bewust zijn van 27 verschillende sets van regels. Dit zou een last in het bijzonder voor kleine en middelgrote ondernemingen die hen uit te maken van de interne markt van de EU zou ontmoedigen. Om dit fenomeen tegen te gaan, heeft het Europees Hof van Justitie een balancerend mechanisme ontwikkeld op basis van het Verdrag, dat bepaalt welke regels land toe te passen in een bepaalde situatie. Echter, deze case-by-case benadering genereert rechtsonzekerheid die wordt aangepakt door deze richtlijn.

Om werknemers te beschermen van het ene EU-land, die door hun werkgever worden verzonden om tijdelijk verrichten van werkzaamheden in een andere, de richtlijn bepaalt dat een 'harde kern' van de regels van het gastland moet worden nageleefd. De richtlijn werd voor het eerst in 1996 aangenomen.

Waarin de richtlijn van toepassing,

  • een bedrijf instemt met een dienst aan een klant in een andere lidstaat te bieden en moet personeel daar te sturen met het oog op de uitvoering van dit werk
  • terbeschikkingstelling naar een ander land door middel van afspraken binnen een groep van bedrijven, met de ouder en dochterondernemingen gevestigd in verschillende lidstaten
  • een werknemer wordt geplaatst door middel van een overeenkomst tussen een werkgever en een uitzendbureau

De lidstaat die het gedetacheerde werknemer moet ervoor zorgen dat hij wordt beschermd door de minimumnormen in artikel 3. Deze zijn,

Echter, moeten deze beperkte set van rechten ook gelezen in de context van het VWEU art 56 van de vrijheid van vestiging, en ook het recht op vrijheid van vereniging in het kader van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 11 van de EU-richtlijn rassengelijkheid. In deze context is het bovengenoemde mechanisme van 'gerechtvaardigd beperkingen voor de bescherming van de essentiële eisen in het algemeen belang', dat het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft ontwikkeld op basis van het Verdrag. Wanneer de richtlijn niet van toepassing is, dit mechanisme blijft doorslaggevend.

Jurisprudentie

In 2007 heeft het Europese Hof van Justitie ervoor gekozen om twee besluiten, waarvan het effect lijkt te suggereren dat werkgevers alleen worden verplicht om hun werknemers te betalen het tarief dat zij in hun eigen land zouden ontvangen geven, mits dit past minimum lonen en arbeidsvoorwaarden in het land waar ze worden geplaatst op.

  • Laval Un Partneri Ltd v Svenska Byggnadsarbetareförbundet IRLR 160, inzake het vrije verkeer van diensten
  • ITWF v Viking Line ABP IRLR 143, de vrijheid van vestiging

2009 Lindsey Oil Refinery stakingen

De richtlijn kwam aan bekendheid tijdens de 2009 Lindsey olieraffinaderij stakingen na Britse werknemers op de Lindsey olieraffinaderij in North Killingholme, North Lincolnshire beweerden dat ze werden ondermijnd door geschoolde buitenlandse arbeidskrachten bij de Italiaanse bouw aannemer IREM benoemd honderden Europese aannemers op de site in een tijd van hoge werkloosheid in de lokale en globale economie. De actie trok veel belangstelling van de media. Echter, is deze vraag niet behandeld door de richtlijn. Het is een kwestie van het recht op vrij verkeer van diensten zelf, die rechtstreeks wordt afgehandeld door het Verdrag zelf, omdat de aannemer wilde haar eigen personeel te gebruiken in plaats van het inhuren van externe onderaannemers.

Professor Michelle Everson van Birkbeck, University of London, schrijven in de Guardian opgemerkt op het moment, een mogelijk conflict tussen artikel 56 VWEU en artikel 45 VWEU in het licht van de uitspraken van het Europese Hof van Justitie. De beslissingen in kwestie, uitspraak in verband met de detacheringsrichtlijn betekende dat service providers alleen maar te houden aan de essentie, zoals minimumloon en gezondheid & amp; veiligheid op grond van artikel 56, terwijl gevestigde organisaties nodig zijn, op grond van artikel 45 VWEU, om te voldoen aan andere zaken, zoals collectieve arbeidsovereenkomsten.

(0)
(0)
Commentaren - 0
Geen commentaar

Voeg een reactie

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tekens over: 3000
captcha